رفتن به محتوای اصلی

راضیه رحیمی نژاد

قد: 
168
وزن: 
61
مهارت ها: 
Pilates trx
سوابق: 

مدرک مربیگری درجه 3 پیلاتس ( فدراسیون ورزش های همگانی جمهوری اسلامی ایران )

مدرک مربیگری درجه 3 آمادگی جسمانی ( فدراسیون ورزش های همگانی جمهوری اسلامی ایران )

گواهی نامه کارگاه تی آر ایکس ( فدراسیون ورزش های همگانی جمهوری اسلامی ایران )

تعلیم بیش از 300 ورزشکار در زمینه پیلاتس 

تعلیم بیش از 400 ورزشکار در زمینه تی آر ایکس 

دانشجوی کارشناسی ارشد تربیت بدنی 

گواهی بین المللی پیلاتس ( فدراسیون ورزش های همگانی جمهوری اسلامی ایران )

اولیت نمایش: 
16