رفتن به محتوای اصلی

رسول ناظمی

قد: 
183
وزن: 
90
مهارت ها: 
BODYPUPM
Functional
Fitness
سوابق: 

مدرک بین المللی بادی پامپ 

مدرک بین المللی فانکشنال (تمرینات قدرتی، استقامتی)

مدرک بین المللی ماساژ 

مدرک رسمی ماساژ درمانی تحت نظر دانشگاه علوم پزشکی تهران 

متخصص ومربی تمرینات با دستگاه و وزنه در باشگاه های بدن سازی 

مربی بدنساز باشگاه های تهران در رشته جودو 

۶ سال فعالیت مستمر در رشته بوکس از سال ۱۳۸۶ تا سال ۱۳۹۲ 

عضو فعال کمیته بادی پامپ 

 

اولیت نمایش: 
4