رفتن به محتوای اصلی

سمیه جاسبی وجدانی

سمیه جاسبی وجدانی
قد: 
166
وزن: 
54
مهارت ها: 
Zumba B1
Zumba B2
Zumba Kids
سوابق: 

مربی باشگاه ورزشی سالک

گواهی مدرک مربیگری درجه 3 آمادگی جسمانی ( فدراسیون ورزش های همگانی جمهوری اسلامی ایران )

گواهی مربیگری درجه 3 ایروبیک ( فدراسیون ورزش های همگانی جمهوری اسلامی ایران )

گواهی مربیگری شنا درجه 2 (فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو جمهوری اسلامی ایران )

گواهی منجی غریق درجه 1 (فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو جمهوری اسلامی ایران )

كارگاه تغذيه

كار با دستگاه آب درمانى

تعلیم بیش از 300 ورزشکار در رشته های هوازی ( ایروبیک و فری استایل ایروبیک )

* گواهی بین المللی ایروبیک فری استایل 

اولیت نمایش: 
6