رفتن به محتوای اصلی

مینو سادات مصطفوی

قد: 
164
وزن: 
50
مهارت ها: 
Pilates
Yoga
سوابق: 

مدرک مربیگری درجه 3 یوگا سبک های آشتانگا یوگا، آیین گر و هاتا.

مدرک مربیگری درجه 3 پیلاتس.

مدرک سطح اصول و فنون پیلاتس.

سابقه مربیگری از سال 1393.

گواهی آناتومی.

گواهی تئوری آمادگی جسمانی.

اولیت نمایش: 
12